11.03.2011

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu
Stowarzyszenie Kobiet wsi Kopice- podsumowanie projektu

Oprócz czysto praktycznych spotkań, w ramach których powstawały potrawy i wypieki, były również sprawy związane z dietetyką oraz umiejętnością łączenia różnych produktów lub też wskazówki, co z czym łączone być nie powinno.
Ponieważ każdy projekt dba o całościowy rozwój uczestnika, również w tym panie miały możliwość spotkań z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym .
Dzięki temu projektowi kilkanaście rodzin w środowisku miało okazję skorzystać również z pomocy psychologicznej i dokonać próby podjęcia wysiłku zmiany swojego trudnego statusu socjalnego i bezrobotnego.
Uczestniczki miały też okazję do podszkolenia się z języka niemieckiego. Z powyższych danych widać , że okres zimy minął uczestniczkom niezwykle pracowicie, dzięki czemu i zima minęła szybko i korzyści z kursu było co niemiara. 
W ramach projektu świetlica wiejska i jej zaplecze kuchenne wzbogaciło się o dodatkowy sprzęt niezbędny do gotowania .
Wtorek - 1 marca był więc dniem spotkania uczestniczek kursu z całą jego kadrą a przede wszystkim okazją do wzajemnych podziękowań. Paniom za solidne uczęszczanie i chłonięcie wszelkiej nauki i praktyki. Kadrze za pełne zaangażowania prowadzenie zajęć.
Specjalne podziękowania skierowano pod adresem Pani Dyrektor Ireny Żołyńskiej, która doprowadziła do stworzenia projektu i czuwała nad jego właściwą realizacją. Specjalnym gościem spotkania była też pani wiceburmistrz Grodkowa - Teresa Oliwa, którą panie ze Stowarzyszenia Wsi Kopice pragnęły na swoim terenie uroczyście pożegnać i podziękować za doskonałą współpracę oraz zrozumienie potrzeb kobiet na wsi w trakcie pełnienia funkcji.
Spotkanie miało również swoją artystyczną oprawę, co zapewniła tradycyjnie współpracująca ze Stowarzyszeniem szkoła w Kopicach. Tym razem była to premierowa prezentacja widowiska "Szkoła Czarownic" (przygotowana przez p. Z. Rzepkowską) nawiązująca do gminnego zlotu czarownic, ale też humorystycznie do wychowania dziewcząt.
Ponieważ główną umiejętnością, jaką miały posiąść panie uczestniczki było gotowanie i pieczenie, przeto na stołach pojawiło się wiele specjałów wyćwiczonych w wykonaniu w trakcie kursu. O tym, jakie to były smakowitości niech zaświadczy tylko stwierdzenie: „Szkoda, że Państwo nie mogli tego zobaczyć i spróbować..”. 

J. Rzepkowski

tekst zaczerpnięto ze strony: www.panorama.info.pl

Galeria zdjęć

«
pełny HTML | wersja mobilna
Oficjalna strona Wsi Kopice- miejsce gdzie dowiesz się wszystkiego o aktualnościach związanych z Sołectwem Kopice!