22.12.2010

NASZE KOPICE

NASZE KOPICE
To tytuł projektu, który realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kopice. ...

To tytuł projektu, który realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kopice.
Głównym akcentem programu jest kurs gotowania i pieczenia dla 20 pań, które po zakończeniu szkolenia otrzymają certyfikaty zaświadczające nabycie nowych kompetencji. W ramach spotkań odbywają się również zajęcia podstawowego kursu języka niemieckiego, spotkania z doradcą zawodowym oraz z psychologiem, a także z prawnikiem.
Samo gotowanie obejmuje zajęcia teoretyczne związane z podstawą dietetyki i wiedzy o kaloryczności. W ramach kursu możliwe jest również doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, co uczestniczące panie przyjęły ze szczególną radością, gdyż w sposób ewidentny zwiększy to możliwości posiadanej kuchni.
Wojewódzki Urząd Pracy, który zatwierdził i przyjął do realizacji projekt „NASZE KOPICE” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, czuwa nad sprawnym jego przebiegiem oraz realizacją poszczególnych jego punktów.
W ramach partnerstwa część zajęć teoretycznych odbywa się w miejscowej szkole podstawowej , z którą Stowarzyszenie od lat utrzymuje bardzo dobre kontakty z obopólną korzyścią.

Szefowa stowarzyszenia - pani Barbara Maślanka choć nie kryje , że aby projekt doszedł do skutku wymagało to dużo pracy, stwierdza, że już myślami są panie przy ewentualnej możliwości złożenia innych tematycznie programów.

J. Rzepkowski

tekst zaczerpnięto ze strony: www.panorama.info.pl

«
pełny HTML | wersja mobilna
Oficjalna strona Wsi Kopice- miejsce gdzie dowiesz się wszystkiego o aktualnościach związanych z Sołectwem Kopice!